Email:i-trade1@lnjldq.comLiaoning Jinli električna snaga električnih aparata co

Liaoning Jinli električna snaga električnih aparata co

Informacije za menjač sa opterećenjem bez opterećenja

Takođe se zove "Izlazni prekidač za menjač, ​​menjač presvlake" ili "De-energizovani dodirni menjač" (DETC).

Bez izmenjivača punjača često se koriste u situacijama u kojima odnos transformatora ne zahteva često menjanje i dopušteno je napajanje energetskog transformatora. Ovaj tip transformatora se često koristi u niskonaponskim, niskonaponskim transformatorima u kojima tačka punjenja često može imati oblik terminala za povezivanje transformatora, zahtijevajući da se ulazna linija ručno prekine i priključi na novi terminal. Alternativno, u nekim sistemima, proces menjanja slavina može biti pomoću rotirajućeg ili kliznog prekidača.

Ne koriste se i izmjenjivači izmjenične snage u visokonaponskim transformatorima u kojima sistem uključuje bez izmjeničnog punjenja na primarnom namotaju da bi se prilagodili varijacijama sistema u uskom opsegu oko nominalne vrijednosti. U takvim sistemima, izmjenjivač za dodavanje često će se postaviti samo jednom, u trenutku instalacije, iako se kasnije može promijeniti tokom planiranog ispada kako bi se prilagodila dugoročnoj promjeni profila napona sistema.


Copyright © Liaoning Jinli električna snaga električnih aparata co sva prava pridržana.
QR Code